Ministerstvo Zdravotníctva: Skríning Novorodeneckých Dedičných Ochorení

A novorodenecký skríning, ktorý prichádza na pomoc Mami, tati ale najmä malé Born.

s neinvazívne vyšetrenie, v priebehu 48 hodín po narodení, bude možné určiť s veľkou skupinou ochorenia pred tým, než sa prejavujú klinicky, aby sa zabránilo vysiľujúce poškodeniu dojčatá a, v niektorých prípadoch, . jeho smrť

poskytuje obrys vyhlášky o novorodeneckého skríningu pre včasnú detekciu celého radu dedičných ochorení látkovej výmeny, že minister zdravotníctva predložených State-regiónov konferencii

"Vďaka tomuto opatreniu -. má Minister Lorenzin vyhlásil, že súčasné novorodenecké skríningové programy by sa mohli posilniť a rozšíriť, aby sa účinne zabránilo dedičným metabolickým ochoreniam a podporila sa maximálna jednotnosť aplikácie indikácia skorej neonatálnej diagnózy na celom území štátu. Týmto spôsobom môžete zabrániť deťom trpiacim týmito chorobami trpia škodu spôsobenú omeškaním v diagnóze. "

Návrh vyhlášky bol vypracovaný v spolupráci medzi ministerstvom zdravotníctva, National Institute of Health, ďalej len" Národná agentúra pre regionálne zdravotnícke služby, zástupcovia regiónov a vedeckých spoločností sektora

10 miliónov bolo vyčlenených ročne od roku 2015.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

Pozri Tiež